Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-11-04 , ebos/ms
- Już ponad pół miliona spraw wpłynęło do e-sądu. To wielki sukces, zwłaszcza że przeszło 400 tysięcy z nich zostało już załatwionych – powiedział wczoraj w Lublinie Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
W trakcie wizyty w tym mieście Minister odwiedził XVI Wydział Cywilny lubelskiego Sądu Rejonowego. To właśnie tam od 1 stycznia 2010 r. rozpoznawane są wnoszone elektronicznie pozwy.

- Uiszczone w e-sądzie koszty sądowe opiewają na kwotę ponad 24 milionów złotych – dodał Minister, któremu zaprezentowano m.in. schemat załatwiania spraw w e-sądzie.

E-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze swoją właściwością obejmuje cały kraj. Główne cele jego powstania to: uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego

- E-sąd cieszy się popularnością nie tylko wśród przedsiębiorców, którzy najczęściej kierują do niego swoje sprawy. Dowodem na to jest fakt, że na 30 wolnych etatów orzeczniczych w e-sądzie zgłosiło się ponad 500 osób – powiedział Minister.

W trakcie wizyty w Lublinie – poza wizytami w e-sądzie oraz w lubelskim Sądzie Apelacyjnym - Minister Krzysztof Kwiatkowski spotkał się także z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisław Staszica, którzy wzięli udział w prowadzonej przez Ministra lekcji prawa.

O tym jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą spożywania dopalaczy, co to jest wymiar sprawiedliwości i jak działa, dlaczego nie warto wchodzić w konflikt z prawem, jakie mamy prawa i obowiązki – Krzysztof Kwiatkowski dyskutował także z młodzieżą w Puławach.
To w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym im. A.J. ks. Czartoryskiego spotkał się z uczniami I i II klasy.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570