Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-11-17 , ebos/kgp
Od wczoraj (16.11.2010) w szeregach polskiej Policji służbę rozpoczęło 672 nowych funkcjonariuszy. Najbliższe pół roku spędzą w policyjnych szkołach ucząc się przepisów, technik interwencyjnych i szkoląc swoje umiejętności, które wykorzystają w przyszłej służbie. Po sześciu miesiącach szkolenia i ukończeniu adaptacji zawodowej w oddziałach prewencji rozpoczną pracę w jednostkach w całym kraju, dbając o bezpieczeństwo obywateli Polski.

Wczoraj w szeregi polskiej Policji wstępuje 672 nowych funkcjonariuszy. Wcześniej wszyscy przeszli procedurę kwalifikacyjną, obejmującą test wiedzy, składający się z 40 pytań i test sprawności fizycznej, polegający na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Ci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w poszczególnych województwach wczoraj po raz pierwszy założyli mundur policyjny.

Pierwszym etapem ich służby będzie trwający sześć miesięcy kurs podstawowy w szkołach policyjnych, gdzie zdobędą zasadniczą wiedzę w zakresie pracy policjanta. Po jego ukończeniu odbędą trwającą ponad miesiąc adaptację zawodową w oddziałach prewencji w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

Następnie absolwenci szkolenia wrócą do swoich jednostek macierzystych na terenie całego kraju. Najczęstszym motywem w staraniu się do służby jest niezmiennie to, że kandydaci postrzegają Policję jako formację gwarantującą życiową stabilizację oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Przypomnijmy - służbę w Policji może pełnić:

* obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii,
* niekarany i korzystający z pełni praw publicznych,
* posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
* posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Wszyscy chętni mogą składać wymagane dokumenty w siedzibach komend wojewódzkich.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571