Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-11-24 , ebos/hfpcz
Jutro, 25 listopada 2010 r. o godz. 13.00 w sali nr 206 w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie z powództwa Shamindera Puri przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Sprawa została wszczęta pozwem o ochronę dóbr osobistych, złożonym dnia 6 września 2010 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, w związku z bezzasadnym żądaniem przez Straż Graniczną od sikha, obywatela Wielkiej Brytanii Shamidera Puri, zdjęcia turbanu podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Warszawa-Okęcie. Dla wyznawcy tej religii takie żądanie bez uzasadnienia to poważna zniewaga.

Shamindera Puri reprezentuje pro bono kancelaria Wardyńscy i Wspólnicy.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
Wysłanie apelacji przez InPost
Stare i dobre pytanie: czy wysłanie apelacji via InPost jest skuteczne — czyli czy sąd musi (...)
1/573