Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-11-24 , ebos/hfpcz
Jutro, 25 listopada 2010 r. o godz. 13.00 w sali nr 206 w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie z powództwa Shamindera Puri przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Sprawa została wszczęta pozwem o ochronę dóbr osobistych, złożonym dnia 6 września 2010 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, w związku z bezzasadnym żądaniem przez Straż Graniczną od sikha, obywatela Wielkiej Brytanii Shamidera Puri, zdjęcia turbanu podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Warszawa-Okęcie. Dla wyznawcy tej religii takie żądanie bez uzasadnienia to poważna zniewaga.

Shamindera Puri reprezentuje pro bono kancelaria Wardyńscy i Wspólnicy.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570