Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-09-25 , ebos/PAP - Nauka w Polsce
W warunkach globalizacji i szybkich zmian zachodzących na rynku, zawód prawnika wymaga nie tylko dobrej znajomości krajowego systemu prawa, ale również szerszego spojrzenia na prawo z perspektywy międzynarodowej. Mając na uwadze pogłębienie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji studentów prawa i osób wykonujących zawody prawnicze, Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie uruchamia International Legal Skills Program - międzynarodowy program rozwoju umiejętności prawniczych.

Jak informuje przedstawiciel uczelni Marcin Polak, do realizacji programu zaproszono doświadczonych prawników amerykańskich ze znakomitych kancelarii prawniczych w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Chicago i Austin. Z polskimi prawnikami i studentami będą oni dzielić się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi przez cały rok akademicki 2008/2009.

"Idea International Legal Skills Program opiera się na założeniu, że najlepiej uczyć się prawa od osób z dużym doświadczeniem prawniczym, które odnoszą sukcesy na skalę krajową i międzynarodową. W ten sposób można najszybciej nauczyć się skutecznych metod wykonywania zawodu" - mówi Iwona Wojtalik, koordynator programu w Uczelni Łazarskiego.

Pierwsze zajęcia International Legal Skills Program rozpoczną się 7 października i będą prowadzone w języku. Program będzie realizowany w formie 3-godzinnych zajęć, dwa razy w tygodniu. Organizatorzy przygotowali osiem bloków tematycznych: cztery w semestrze jesiennym - poświęcone międzynarodowym fuzjom i przejęciom (mec. C. David DeBenedetti), prawu ochrony środowiska w UE (mec. Randy Mott), redagowaniu pism procesowych (mec. Iwona Wojtalik) i postępowaniu sądowemu (mec. Tom Harkness) oraz cztery w semestrze wiosennym - praktyka prawnicza w Stanach Zjednoczonych i w Polsce (mec. Roman Rewald), praktyka komunikacji międzykulturowej w biznesie i prawie (mec. Jacek Wojciechowicz), mediacja - forma alternatywnego rozwiązywania sporów (mec. Iwona Wojtalik) i prawo własności intelektualnej (mec. Steven C. Schroer).

Osoby, które zapiszą się na zajęcia w obu semestrach, otrzymają oficjalny certyfikat ukończenia International Legal Skills Program wystawiony przez Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574