Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-06-22 , ebos/PAP - Nauka w Polsce
Szwedzkie doświadczenia z automatycznymi kamerami nadzorującymi ruch drogowy świadczą, że na monitorowanych odcinkach dróg liczba wypadków zmniejsza się o 50 proc.

Ponadto w wyniku obniżenia średniej prędkości pojazdów zmniejsza się emisja dwutlenku węgla. Badania przeprowadzone na 46- kilometrowym odcinku szosy, na którym zainstalowano 10 kamer pokazały, że emisja CO2 obniżyła się tam o 212 ton w skali rocznej.

Obliczono też, że spadek liczby wypadków zmniejszył koszty społeczne (m.in. koszty akcji ratunkowych, leczenia itp.) o 698 tys. euro.

W Szwecji próby z automatycznymi kamerami drogowymi rozpoczęto w latach 80. XX wieku. W 2004 roku Zarząd Dróg (VV) oraz policja zawarły umowę o współpracy w tej dziedzinie. Obecnie w Szwecji zainstalowanych jest ok. 850 kamer i liczba ta będzie co roku wzrastać. Sprzęt ten jest stale modernizowany, a najnowsze modele wyposażone są m.in. w radary oraz aparaty z lampami błyskowymi i działają całą dobę.

W 2007 roku kamery zarejestrowały ok. 140 tys. przekroczeń dozwolonej prędkości. Przewiduje się, że liczba ta w 2008 r. wzrośnie do 220-230 tys., głównie za sprawą zwiększenia liczby kamer. Wysokość mandatów to równowartość 210-420 euro, ale już za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 km na godzinę kierowca nie tylko płaci mandat, ale jeszcze traci prawo jazdy na okres od 1 do 3 miesięcy.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574