Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-11-05 , ebos/ms
„Będę świadkiem w sądzie” to broszura wydana i opublikowana w ramach realizacji Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje - Partnerem Projektu.

Broszura ma za zadanie przygotować „młodego obywatela” do uczestniczenia w sądowych procedurach prawnych. Jest przyjaznym i kolorowym informatorem dla dzieci w wieku 10-15 lat, z którego w sposób prosty i adekwatny dla swojego poziomu rozwoju dziecko dowie się:
· na czym polega zadanie świadka w sądzie,
· kogo spotka w sądzie będąc świadkiem,
· co dzieje się w trakcie rozprawy sądowej,
· jak wygląda pokój przesłuchań,
· co będzie działo się po zakończeniu sprawy w sądzie.

Podstawowym elementem przygotowania dziecka do składania zeznań jest jego edukacja, dlatego w październiku w ramach pierwszej wysyłki ponad 103 tysiące egzemplarzy broszury, trafiło do przeszło 1000 szkół, ośrodków interwencji kryzysowej, komend policji i organizacji pozarządowych na terenie całej Polski. Kolejna wysyłka realizowana będzie w 2010 roku.

Dzieci uczestniczące w procedurach prawnych potrzebują szczególnego wsparcia i ochrony ze strony osób dorosłych. Dzięki odpowiedniej pomocy psychologa, możliwości przesłuchania w tzw. przyjaznym pokoju przesłuchań lub dzięki odpowiednio przygotowanym materiałom edukacyjnym, możemy znacznie ograniczyć stres związany z prowadzonym postępowaniem.

Kolejnym działaniem do którego przygotowuje się Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizowanego projektu jest organizacja w 2010 roku ponad 100 spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Spotkania będą miały na celu przybliżenie zróżnicowanej problematyki wymiaru sprawiedliwości w Polsce związanej z:
· organizacją wymiaru sprawiedliwości;
· sądownictwem;
· prokuraturą;
· zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i jego poszczególnych instytucji;
· prawami ofiar przestępstw;
· obowiązków wynikających z bycia świadkiem w sądzie;
· ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich;
· zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec dzieci i młodzieży;
· bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie;
· innymi obszarami.

W ramach projektu, trwają również przygotowania do druku kolejnego wydawnictwa informacyjnego – broszury, na temat wymiaru sprawiedliwości oraz praw obywatela w sądzie i prokuraturze. Przygotowywana publikacja napisana jest w sposób przystępny i zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców. Będzie zawierała przytoczone podstawy prawne wsparte przykładami wyjaśniającymi m.in., jak w praktyce obywatele mogą realizować swoje uprawnienia w sądach i prokuraturach. Za merytoryczne przygotowanie materiałów informacyjnych odpowiedzialna jest, wyłoniona w drodze konkursu, Uniwersytecka Poradnia Prawna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wszystkie powyższe działania informacyjno-edukacyjne na temat wymiaru sprawiedliwości realizowane są w ramach siedmiu zadań wpisanych do projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007 – 2013”

Zadania realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości to:
- rozwój sieci punktów obsługi interesantów w sądach powszechnych,
- kampania informacyjna na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów takich jak mediacje i sądy polubowne,
- spotkania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
- modernizacja strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,
- badanie opinii publicznej m.in.: na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości i praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.,
- opracowanie, druk i dystrybucja kwartalnika informacyjnego „Na wokandzie” prezentującego problemy sądownictwa i nowej reformy w tym obszarze.

Projekt „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572