Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-10-28 , ebos/prawnik.pl
Trwa publiczna dyskusja nad projektem ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych. Najnowsza koncepcja zakłada, że od połowy przyszłego roku sądy nie będą już decydować o zwolnieniu z kosztów i przyznania pełnomocnika z urzędu. Ich zadania przejmą powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kolejni ministrowie sprawiedliwości rozważają, jakie jednostki mogłyby się zajmować udzielaniem pomocy prawnej.

Według najnowszego koncepcji ustawy, nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, o przyznaniu pomocy prawnej i informacji prawnej będą decydować miejskie ośrodki pomocy społecznej czy też powiatowe centra pomocy rodzinie. Decyzje administracyjne o przyznaniu takiej pomocy bądź odmowie, będzie wydawał starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Natomiast monitorowaniem całego systemu przyznawania pomocy prawnej zajmie się Rada Pomocy Prawnej, która będzie jednocześnie organem opiniodawczo- doradczym Prezesa Rady Ministrów.

Powiatowe centra pomocy rodzinie mają prowadzić listy, na których widnieć będą podmioty upoważnione do świadczenia pomocy prawnej. Wsparcia bowiem mieliby udzielać przede wszystkim adwokaci i radcowie prawni oraz inne podmioty mogące świadczyć taką pomoc na podstawie obowiązujących przepisów. Prawnik znajdujący się na liście nie będzie mógł już odmówić udzielenia porady lub prowadzenia sprawy w sądzie. O zwrot poniesionych kosztów będzie się on mógł zwarcic do powiatu po udokumentowaniu swoich wydatków.

Kto skorzysta z pomocy prawnej

Pomoc prawna będzie przyznawana na wniosek zainteresowanej osoby, który powinien być składny do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, powiatowego centrum pomocy rodzinie. Do wniosku trzeba będzie dołączyć opis sytuacji materialnej, osobiste i rodzinnej. Stan majątkowy wnioskodawcy dodatkowo powinien być udokumentowany przez zaświadczeniem o dochodzie .

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia, zainteresowana osoba będzie mogła się w ciągu czternastu dni odwołać do sądu administracyjnego.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574