Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-08-31 , ebos/serwis pap-Nauka w Polsce
Niedopracowana czy niejasna opinia biegłego sądowego komplikuje proces, powoduje dodatkowe koszty i może mieć wpływ na słuszność wyroku - uważają fachowcy od informatyki śledczej, którzy postanowili przeszkolić biegłych w sprawach informatycznych.

Pierwsze tego typu szkolenie zorganizował w piątek w Katowicach Instytut Informatyki Śledczej - ogólnopolskie stowarzyszenie, stawiające sobie za cel m.in. rozwój tej dziedziny informatyki oraz edukację na temat zagrożeń związanych z rozwojem technologii informatycznych i sposobów na podniesienie bezpieczeństwa informacji.

Niebawem stowarzyszenie zamierza zorganizować warsztaty, które będą symulacją rozprawy sądowej, z udziałem prawdziwego sędziego i prokuratora. W piątkowym szkoleniu uczestniczyło kilkudziesięciu biegłych. Informatycy wskazywali im wynikające z komputerowej specyfiki reguły, jakimi powinni kierować się wydając opinie.

"Opinia biegłego sądowego jest ważnym środkiem dowodowym, a jakość opinii wpływa na jakość samego procesu. Dlatego tak ważne jest właściwe i profesjonalne podejście do tego zagadnienia" - uważa prezes Instytutu, Przemysław Krejza.

W jego ocenie, wśród biegłych często pokutuje przekonanie, iż opinia to jakby akt oskarżenia, gdzie biegli sami stawiają się w roli prokuratorów. "Powoduje to często naruszenie obiektywności opinii, w której biegły stara się za wszelką cenę udowodnić winę. Tymczasem biegły jest jedynie narzędziem poznania prawdy; wielu z nich zdaje się o tym zapominać" - uważa Krejza.

Przedstawiciele Instytutu przytaczają przykłady braku profesjonalizmu biegłych, zaczerpnięte z ich opinii: "Telefonu nie udało się odczytać z powodu błędu zastosowanego oprogramowania"; "Przeanalizowane dowody pozwolą na skazanie podejrzanego", "Analizy dokumentów dokonałem poprzez włączenie komputera i przejrzenie ich w Word" - te fragmenty oryginalnych opinii wykazują, zdaniem fachowców, na brak wystarczającej wiedzy biegłych z zakresu informatyki.

Na równi z koniecznością profesjonalizacji biegłych Instytut Informatyki Śledczej stawia sprawę zapewnienia finansowania dla tego typu opinii, nie tylko sądowych, ale także wykonywanych w toku śledztw na potrzeby policji czy prokuratury, dla których eksperci często gromadzą elektroniczne dowody przestępstw.

Stowarzyszenie alarmuje, że fundusze policji na takie ekspertyzy są niższe niż w latach ubiegłych, co - w ich ocenie - może grozić paraliżem procesowym w wymiarze sprawiedliwości - spowolnieniem prowadzonych postępowań czy nawet zawieszaniem ich na czas wydawania opinii. Problemem jest też niedoinwestowanie laboratoriów informatycznych służb śledczych.

Szkolenie w Katowicach prowadzili przedstawiciele Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także sędzia katowickiego sądu rejonowego, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej.

Instytut Informatyki Śledczej zainaugurował działalność w styczniu tego roku. Stowarzyszenie chce pełnić funkcję edukacyjną i popularyzatorską, a także m.in. opiniować przepisy dotyczące informatyki i prawa oraz pomagać firmom w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, przeciwdziałania wyciekom danych.

Informatyka śledcza to polskie tłumaczenie angielskiego wyrażenia "computer forensics". Pod tym pojęciem kryje się poszukiwanie i analiza informacji w formie cyfrowej, mająca na celu dostarczenie elektronicznych dowodów popełnionych przestępstw lub nadużyć.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574