Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-10-02 , ebos/serwis Nauka w Polsce
Ochrona tożsamości i budowa świadomości zagrożeń występujących w Internecie to główne tematy XII Konferencji na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego – „SECURE 2008", która rozpocznie się 2 października w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa i działający w NASK zespół CERT Polska.


"Na konferencji pojawią się przedstawiciele największych polskich serwisów internetowych, w których do ataków na tożsamość dochodzi praktycznie non-stop. Uczestnicy wysłuchają m.in. wystąpień specjalistów z serwisów Allegro.pl i Nasza-Klasa.pl, a także przedstawiciela Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych" - informuje Anna Maj z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Jak przypomina przedstawicielka NASK, od wielu lat stałym elementem programu SECURE są kwestie budowy społecznej świadomości zagrożeń występujących w Internecie.

"Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorzy poświęcają temu tematowi całą sesję, podczas której głos zabiorą zarówno polscy specjaliści z NASK i Fundacji Dzieci Niczyje zaangażowani w realizację europejskiego programu Saferinternet.pl, jak i przedstawiciele ENISA – Europejskiej Agencji bezpieczeństwa Sieci i Informacji, która również stawia sobie za jeden z priorytetów tworzenie programów uświadamiających o zagrożeniach w sieci" - informuje.

W programie konferencji znajduje się także blok dotyczący bezpieczeństwa IT w sektorze administracji państwowej.

Jak mówi, interesująco zapowiadają się informacje na temat działania nowych zespołów typu CERT, powstałych w strukturach administracji – CERTu wojskowego i działającego od tego roku w ramach ABW – CERTu rządowego – GOV.CERT.PL.

Kolejna sesja SECURE 2008 związana z bezpieczeństwem teleinformatycznym dotyczy bezpieczeństwa e-banking. Na jej tematykę składają się prezentacje przygotowane przez przedstawicieli Związku Banków Polskich i CERT-u węgierskiego.

"Zawsze dbamy o to, aby SECURE była okazją do zaprezentowania bieżącej działalności operacyjnej i projektowej zespołu CERT Polska. Obok doświadczeń wynikających z obsługiwanych przez nas przypadków naruszenia bezpieczeństwa i współpracy z innymi polskimi zespołami reagowania, szeroko przedstawimy właściwie wszystkie najważniejsze projekty prowadzone przez CERT Polska, takie jak ARAKIS, WOMBAT i HoneySpider Network - mówi kierownik działu CERT Polska w NASK, Mirosław Maj. - Uzupełnieniem informacji o działalności NASK w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego będzie sesja, w trakcie której zostaną przedstawione inne tematy – dotyczące bezpieczeństwa DNS, rozwiązań hostingowych i systemów biometrii."

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.secure.edu.pl
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572