Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-10-06 , ebos/dz
Na temat bankowego systemu Dokument Zastrzeżony, pisaliśmy już na łamach naszego dziennika. Ale w związku z powagą tematu oraz dużą liczbą zdarzeń kryminalnych z wykorzystaniem zgubionych lub skradzionych dokumentów powracamy do tego niezwykle ważnego dla każdego z nas tematu.

Każdy, kto zgubił dokument tożsamości lub komu dokument ten został skradziony powinien jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w jakimkolwiek oddziale banku, którego jest klientem i złożyć stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Codziennie dokonuje się kilka milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji.
Do najważniejszych dokumentów poświadczających tożsamość zalicza się:
· dowód osobisty,
· dowód osobisty tymczasowy,
· paszport,
· prawo jazdy,
· książeczka marynarska,
· książeczka wojskowa.
Dbajmy o nie, gdyż zagubienie lub utrata któregokolwiek z nich może mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela zwłaszcza, że sposobów na wykorzystanie skradzionych dokumentów tożsamości jest wiele i wciąż pojawiają się nowe. Dziennie, w samych tylko bankach, notuje się kilkadziesiąt przypadków świadczących o próbach posłużenia się cudzym lub przerobionym dokumentem.
„Liczba przestępstw z wykorzystaniem cudzego bądź fałszywego dokumentu tożsamości spada w ostatnich latach, jednak nie powinno to być powodem do bagatelizowania problemu. Powinniśmy głośno mówić o konieczności zgłaszania faktu kradzieży dokumentów. Najlepiej, aby zgłaszać to zarówno w banku, jak i na policji. To z pewnością pozwoli na wyeliminowanie wielu prób wyłudzeń i oszustw, uchroni też nas przez wymiernymi stratami.” Mariusz Sokołowski, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji

Dokumenty wykorzystywane są m.in. do:
* wyłudzenia pożyczki,
* wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy
unikania opłat,
* kradzieży wypożyczonego samochodu i innych przedmiotów,
* zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.
W obronie przed realizacją transakcji oszukańczej oraz chroniąc interesy swoich klientów banki utworzyły elektroniczny system wymiany informacji o nazwie System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Do akcji zainicjowanej przez banki włączyli się także m.in. poczta, policja i operatorzy telefonii komórkowej.
Informacja wskazująca, że dokument jest zastrzeżony w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, a tym samym wyeliminowany z obrotu, pojawia się we wszystkich placówkach bankowych i u innych podmiotów uczestniczących w Systemie w czasie niemal rzeczywistym. Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu. Oprócz wszystkich banków korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników.

Dokumenty mogą sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.


Co zrobić w razie utraty dokumentu należy:

1. Niezwłocznie powiadomić jeden z oddziałów znajdujących się w sieci banku, w którym posiadamy rachunek lub którego jesteśmy stałym klientem - tak postępujemy zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży.
2. Złożyć wniosek o zastrzeżenie dokumentu - dyspozycja jest potrzebna aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Pisemne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji może być wydawane na życzenie klienta.
3. Powiadomić najbliższą jednostkę policji jeśli dokument został utracony w wyniku kradzieży.
Ostatni krok to podjęcie działań w celu uzyskania nowego dokumentu.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574