Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-09-23 , ebos/rp
Uderzenie dziecka może skończyć się obowiązkową reedukacją rodzica, a nawet zawieszeniem praw rodzicielskich.

Niedozwolone będzie karanie dziecka w sposób naruszający jego godność. A więc zarówno przemoc fizyczna, jak i psychiczne maltretowanie czy zaniedbywanie potrzeb życiowych. Szybsza ma być interwencja w sytuacjach kryzysowych – to niektóre z nowych rozwiązań projektu zmian w ustawach zapobiegających przemocy w rodzinie, o których pisze Rzeczpospolita

Projekt zakłada też, że pracownik socjalny będzie miał prawo nawet do zabrania dziecka z domu, w którym – jak podejrzewa – dzieje się coś złego. Natomiast bijący rodzic będzie usuwany z domu, i to natychmiast, nawet wtedy, gdy należy on do niego. Jeśli nie będzie miał gdzie mieszkać, trafi do noclegowni.

Sąd może skierować rodziców na obowiązkowe zajęcia korekcyjno-edukacyjne. Psychologowie bardzo na te programy liczą. – 90 procent rodziców, którzy trafiają do psychologów, nie chce krzywdzić swoich dzieci. Biją je, bo nie znają innych środków wychowawczych.

Według Ministerstwa Pracy do bicia swoich dzieci przyznaje się co dziesiąty rodzic.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570