Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-10-01 , ebos/kgp
Prawie trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Tak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej. We wrześniu naszą pracę pozytywnie oceniło 72 % respondentów. W porównaniu z innymi podmiotami, takimi jak CBA, ABW, sądami i prokuraturami, Policja otrzymała około dwukrotnie więcej ocen pozytywnych. Jest jedną z najlepiej odbieranych instytucji w Polsce.

Badania przeprowadzono w dniach 5 – 9 września 2008 roku. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadała 1070 dorosłych Polaków.
Celem badania była ocena działalności instytucji publicznych, w tym Policji. Notowania Policji są bardzo dobre i stosunkowo stabilne. Od niemal dwóch lat pozytywne opinie o naszej pracy wyraża blisko trzy czwarte respondentów (obecnie 72%), natomiast negatywne – jedna piąta (21%). W porównaniu z poprzednimi badaniami z maja br. nastąpił nieznaczny spadek pozytywnych ocen o jeden punkt procentowy i o tyle samo wzrosły oceny negatywne.

Policja jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce. Lepiej Polacy oceniają tylko niektóre media. Należy podkreślić, że Policja została zdecydowanie wyżej oceniona, niż pozostałe instytucje wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura), Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574