Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-09-17 , ebos/kgp
Norweski Mechanizm Finansowy. Za pieniądze z tego funduszu Policja polska kupi sprzęt dla województw granicznych na wschodzie i północy.

Zadanie to jest realizowane w ramach partnerstwa z policją norweską na mocy Porozumienia między Komendantem Głównym Policji RP a Komisarzem Krajowej Policji Królestwa Norwegii zawartego w listopadzie 2007 r.

Jednym z elementów projektu jest wizyta norweskich ekspertów w Polsce.

Przedstawiciele Policji norweskiej gościli we wtorek (16.09) w Komendzie Głównej Policji. Wraz z komendantem głównym Policji gen. insp. Andrzejem Matejukiem i zastępcą komendanta głównego Policji nadinsp. Henrykiem Tusińskim goście wzięli udział w konferencji prasowej na temat policyjnego wzmocnienia, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, wschodniej i północnej granicy polski stanowiącej granicę UE, nowego sprzętu dla Policji w walce ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną i nielegalną migracją.

29,5 mln Euro polska policja otrzymała z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zakup mobilnych terminali, stacji retransmisyjnych, radiotelefonów przewoźnych i przenośnych, urządzeń do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej i stanowisk do wykonywania cyfrowych zdjęć sygnalitycznych.

Te cztery przedsięwzięcia już są w trakcie realizacji. Kwota 29,5 mln Euro zgodnie z założeniem działania funduszu stanowi 85 % całkowitych kosztów projektu. 6,5 mln Euro na ten cel przeznacza Komenda Główna Policji. Pieniądze te także w ramach piątego przedsięwzięcia przeznaczone zostaną na poprawę wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji. Za 8 837 943 Euro kupione zostaną skutery terenowe, motocykle, samochody z mobilnymi terminalami dostępowymi do baz danych, pojazdy osobowo – terenowe pod techniczne środki wzmocnienia, pojazdy osobowe operacyjno-konwojowe, pojazdy typu „Mała Więźniarka” i „Duża Więźniarka”, łódź patrolowa morska, ruchome stanowiska dowodzenia, siatki do zatrzymywania pojazdów samochodowych, przewoźne reflektory oświetlające, zestawy do oświetlenia miejsca interwencji, kamizelki kuloodporne, cyfrowe centrale telefoniczne.

Łącznie polska policja za kwotę 36 mln Euro zakupi:

• mobilne terminale noszone – 3223 zestawów,

• 20 zestawów stacji retransmisyjnych, 100 zestawów stacji bazowych, 1000 zestawów radiotelefonów przewoźnych, 2600 zestawów radiotelefonów noszonych,

• pojazdy ( 40 skuterów terenowych, 35 samochodów z mobilnymi terminalami dostępowymi, 66 pojazdów osobowo – terenowych pod techniczne środki wzmocnienia, 25 terenowych pojazdów Operacyjno – Konwojowych, 8 Małych Więźniarek i 4 Duże Więźniarki, 51 ciężkich motocykli, 1 łódź morska),

• 8 ruchomych stanowisk dowodzenia,

• specjalistyczny sprzęt techniki policyjnej (10 zestawów przewoźnych taktycznych reflektorów, 46 zestawów siatek do zatrzymywania pojazdów, 7 zestawów do oświetlania miejsca interwencji dla zespołów minerów i pirotechników, 1300 lekkich kamizelek kuloodpornych)

• cyfrowe centrale telefoniczne – 90 zestawów,

• ponad 330 urządzeń do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej, około 160 pełnofunkcyjnych stanowisk do elektronicznej rejestracji danych osób, ok. 200 urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania, zakup i modernizacja ok.220 stanowisk do wykonywania cyfrowych zdjęć sygnalitycznych.

Realizacja projektu pozwoli na odpowiednie wyposażenie jednostek Policji, których działania mają bezpośredni wpływ na ochronę jednego z najdłuższych odcinków zewnętrznej granicy UE oraz na zapewnienie bezpieczeństwa Obszaru Schengen.

Zakupiony sprzęt powinien trafić do jednostek Policji przy wschodniej i północnej granicy w połowie 2009 roku.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574