Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-09-30 , ebos/ms
Ministerstwo Sprawiedliwości komentując artykuł który ukazał się w Rzeczpospolitej 30 września 2009 r. a mówiącym o opłacalności systemu dozoru elektronicznego osób skazanych na karę pozbawienia wolności, wydało oświadczenie poniżej treści;

"W związku z artykułem opublikowanym w „Rzeczpospolitej” w dniu 30 września 2009 autorstwa Agaty Łukaszewicz pt. „Założono dwie obroże, a wydano miliony złotych”, podajemy informacje dotyczące opłacalności Systemu Dozoru Elektronicznego. Z danych opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że jeśli zaledwie połowa z planowanej liczby skazanych będzie objęta Systemem Dozoru Elektronicznego, to uwzględniając wszystkie inwestycje poniesione na SDE, budżet państwa zaoszczędzi 197,5 mln złotych w ciągu 5 lat. To suma uwzględniająca alternatywny wariant – umieszczenie skazanych w zakładach karnych. Informujemy również, że System Dozoru Elektronicznego będzie opłacalny, gdy zostanie przekroczony próg zaledwie 16,5% planowanej liczby skazanych, którzy mają być objęci dozorem elektronicznym.

Zestawienie kosztów inwestycji i kosztów eksploatacji systemu SDE z przychodami państwa wynikającymi ze stosowania systemu SDE daje możliwość oceny opłacalności wdrożenia nowej formy odbywania kary. Opłacalność ta jest oczywiście ściśle związana z ilością skazanych odbywających karę w systemie SDE. Oczywiste jest, że im ilość monitorowanych skazanych jest wyższa tym zwrot z inwestycji jest szybszy.

Graniczne średnie wypełnienie systemu SDE skazanymi, czyli takie wypełnienie, przy którym wszelkie koszty monitorowania skazanych będą równe kosztom utrzymania tej samej ilości skazanych w zakładach karnych, wynosi 16,5%. Innymi słowy, jest to średnia wartość wypełnienia systemu SDE w okresie 5 lat jego funkcjonowania, przy którym państwo „wyjdzie na zero”, czyli finansowo ani nie zyska ani nie straci na wdrożeniu systemu SDE.

W ostatnim etapie wdrażania SDE (2014 rok), kiedy system obejmie wszystkie apelacje, wypełnienie systemu na poziomie 16,5%, oznacza zaledwie 1237 jednocześnie monitorowanych skazanych przy pojemności 7500. Wypełnienie na poziomie 16,5%, to niski próg opłacalności projektu i w praktyce będzie on łatwy do przekroczenia.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że oszczędności w stosunku do przetrzymywania tych samych skazanych w zakładach karnych, przy założeniu 50% wypełnienia SDE, wyniosą w ciągu 5 lat działania systemu 197,5 mln złotych, a w ciągu 10 lat - 602,5 mln złotych."

Antoni Tyszka
Rzecznik Prasowy
Ministra Sprawiedliwości
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574