Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-07-16 , ebos/gazeta prawna
Przedsiębiorstwa w sposób niezgodny z prawem narzucają konsumentom właściwość miejscową sądów. Prawo pozostawia osobie wnoszącej pozew możliwość wyboru sądu, przed którym będzie toczył się spór. Wyłączenie możliwości skierowania sprawy do sądu powszechnego łamie prawa konsumentów

Przedsiębiorcy często we wzorcach umownych wyłączają stosowanie przepisów prawa wyznaczających sąd, przed którym ma się toczyć spór. Najczęściej narzucają klientom sąd, w okręgu którego mają siedzibę.

Zasady wyboru sądu właściwego do rozpatrzenia sporu regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nimi istnieją trzy rodzaje właściwości miejscowej sądu - ogólna, przemienna oraz wyłączna.
W przypadku konfliktu między przedsiębiorcą a konsumentem zazwyczaj mamy do czynienia z właściwością ogólną lub przemienną.

-Ta ostatnia daje konsumentowi możliwość wyboru pomiędzy sądem właściwości ogólnej a innym określonym w przepisach w zależności od tego, który jest dla niego dogodniejszy - tłumaczy Andrzej Nentwig dla Gazety Prawnej.

Tak więc przepisy dają powodowi możliwość wybrania dogodniejszego dla niego sądu.

Niestety firmy często pozbawiają swoich klientów możliwości takiego wyboru;
w stosowanych wzorcach umownych próbują wyłączać możliwość stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego i nakazują rozstrzyganie ewentualnych sporów przed sądem, który zgodnie z ustawą nie jest miejscowo właściwy.

Narzucanie konsumentom właściwości sądowej innej niż ta, która wynika z przepisów, jest także sprzeczne z prawem.

Takie postanowienia także są sprzeczne z prawami konsumentów, a ponadto zostały już uznane przez prezesa UOKiK za niedozwolone.

- Za klauzule abuzywne wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez UOKiK uznane zostały takie postanowienia umowne, które wszelkie spory wynikające z realizacji umowy poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla kontrahenta konsumenta oraz postanowienia umowne przewidujące wyłączenie właściwości sądów powszechnych i poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądu arbitrażowego - informuje Joanna Rudnicka.

Dodaje, że zgodnie z kodeksem cywilnym nie wiążą one konsumenta, a więc w przypadku umownego określenia właściwości sądu, w sposób naruszający interesy konsumenta, może on żądać wyłączenia zastosowania tych postanowień umownych i przekazania sprawy do sądu właściwości ogólnej.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572