Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-10-23 , ebos/kgp
Nowy komisariat w Terespolu, rozbudowa systemu pobierania i rejestracji odcisków palców, nowoczesny sprzęt łączności i informatyki – to najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane dzięki funduszom Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z okazji podpisania umów uruchamiających NMF, w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie odbyło się śniadanie prasowe.

Polska, podobnie jak dziewięć pozostałych państw przyjętych do UE w 2004 roku, korzysta z powyższej pomocy w ramach dwóch instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wsparcie finansowe przyznane Polsce w latach 2004-2009 wynosi ponad 500 mln euro i obejmuje między innymi bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wśród grona beneficjantów ww. priorytetu w Programie Operacyjnym NMF wymieniono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służby podległe. Jeżeli chodzi o Policję, w ramach NMF będą wspierane następujące obszary:
• infrastruktura teleinformatyczna,
• infrastruktura na zewnętrznych granicach UE,
• zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, transgranicznej i nielegalnej migracji,
• umacnianie współpracy Policji i Straży Granicznej z uwzględnieniem infrastruktury komunikacyjnej,
• przeciwdziałanie handlowi kobietami i dziećmi.

Dzięki norweskiej pomocy wybudowano już nowy komisariat w Terespolu (NMF przeznaczył na tę inwestycję 650 000 euro), rozpoczęła się też budowa komisariatu w Reszlu. Realizacja tych projektów ma zapewnić jednostkom Policji zlokalizowanym w sąsiedztwie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej warunki do wykonywania zadań związanych z ochroną obszaru Schengen.

Norweski Mechanizm Finansowy umożliwia też polskiej Policji dodatkowy zakup i uzupełnienie nowoczesnego sprzętu. Dzięki niemu uda się przebudować system pobierania i rejestrowania odcisków palców. – Elektroniczne pobieranie i rejestrowanie śladów daktyloskopijnych w centralnej jednostce Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej pozwoli m.in. na wykrywanie sprawców przestępstw z przeszłości – w ramach tzw. policyjnego „Archiwum X” – powiedział podczas spotkania gen. insp. Andrzej Matejuk. Dofinansowanie z NMF pozwoliło już na zakupienie ponad 330 urządzeń do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej, około 160 pełnofunkcyjnych stanowisk do elektronicznej rejestracji danych osób, a także około 200 urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania.

Należy też wspomnieć o nowoczesnym sprzęcie łączności i informatyki – ze środków NMF zakupiono 1000 zestawów radiotelefonów przewoźnych, 2600 zestawów radiotelefonów noszonych oraz ponad 3200 mobilnych terminali. – Wiemy jednak, że najnowocześniejszy nawet sprzęt czy komisariat byłby bezużyteczny bez wyszkolonych policjantów, dlatego też w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Instrumentu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzone są szkolenia – między innymi z zakresu zarządzania – zauważył Komendant Główny.

Wsparcie ze strony Królestwa Norwegii stanowi wkład w zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju, a tym samym całej Strefy Schengen. Dodatkowy, nowoczesny sprzęt dla funkcjonariuszy to większa skuteczność polskiej Policji, przekładająca się na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli. – Mamy nadzieję, że efektem partnerstwa z Policją norweską będzie budowa długotrwałej więzi, owocującej zaufaniem, wzajemną pomocą, wymianą doświadczeń i bliską współpracą – podsumował Komendant Główny.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574