Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-07-24 , ebos/prawnik.pl
Już w październiku 2008 roku notariusze będą wydawali akty poświadczenia dziedziczenia. Dzięki tej instytucji sądy zostaną odciążone od spraw mających nie wiele wspólnego z wymiarem sprawiedliwości. Rejenci poświadczą dziedziczenie jedynie w sprawach bezspornych.

Przedstawiciele notariatu od dawna postulowali wprowadzenie instytucji notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Obecnie po śmierci spadkodawcy należy przeprowadzić w sądzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Jego skutkiem jest postanowienie sądu określające kto i w jakich częściach dziedziczy spadek po zmarłej osobie.

Od 2 października, w sprawach gdzie nie ma sporu pomiędzy spadkobiercami zamiast do sądu będzie można pójść do notariusza, który po odebraniu od wszystkich uczestników postępowania wymaganych oświadczeń sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia.Będzie miał on taką samą moc jak postanowienie sądu.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia znane jest w wielu krajach Europy. Od lat zabiegał o nie także polski notariat, wychodząc na przeciw społecznym oczekiwaniom.

Nie wszystkie testamenty będą mogły zostać poświadczone przez notariusza. Przepisy nowelizacji wyłączają testamenty szczególne, czyli ustny, wojskowy oraz sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym.

Warunkiem sporządzenia przez notariusza poświadczenia dziedziczenia jest zgodny wniosek wszystkich uczestników postępowania, czyli osób, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. W związku z tym notarialne poświadczenie dziedziczenia obejmować będzie jedynie sprawy niesporne. Jeżeli między spadkobiercami istnieje jakikolwiek spór bądź spór taki powstanie w toku sporządzania przed notariuszem protokołu dziedziczenia, akt poświadczenia nie zostanie wydany. W takim przypadku jedynym sposobem uzyskania potwierdzenia uprawnień spadkowych będzie postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku.

ebos/prawnik.pl
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572