Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-10-21 , ebos/nauka w polsce
Milion czterysta tysięcy złotych unijnego dofinansowania otrzyma elektroniczny system Plagiat.pl, który umożliwia m.in. kontrolę antyplagiatową prac studenckich.

Pieniądze zostaną przeznaczone na integrację elektronicznych systemów obsługi studentów uczelni niepublicznych z systemem Plagiat.pl. Fundusze zostały przyznane w ramach działania "8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka".

"Otrzymanie dotacji z UE jest dla nas wymiernym świadectwem wsparcia działań na rzecz poprawy jakości kształcenia w Polsce. Wierzymy, że dzięki naszemu przedsięwzięciu jakość kształcenia w kraju, a szczególnie prace nad zabezpieczeniami antyplagiatowymi, osiągną poziom przynajmniej dorównujący poziomowi zabezpieczeń oferowanych przez uczelnie zachodnioeuropejskie i amerykańskie" - deklaruje dr Sebastian Kawczyński, prezes Plagiat.pl.

Serwis Plagiat.pl istnieje od połowy 2003 roku. Świadczy usługi zarówno dla szkół wyższych, firm komercyjnych, jak i instytucji publicznych. Zajmuje się nie tylko dostarczaniem rozwiązań informatycznych, lecz także tworzeniem, wdrażaniem i ewaluacją procedur antyplagiatowych. Władzom uczelni umożliwia zarówno kontrolę antyplagiatową prac studenckich, jak i ich ochronę przed nieuprawnionym wykorzystywaniem.

System chroni przed plagiatowaniem prace powstające na 88. uczelniach, w tym w najbardziej renomowanych szkołach prywatnych i publicznych. Są to m. in. Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Akademia Medyczna w Gdańsku; Uniwersytet Warszawski; WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie; Collegium Civitas oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - z którego Plagiat.pl otrzymał fundusze - to unijny program, który ma unowocześnić polską gospodarkę poprzez finansowanie innowacyjnych projektów i prac badawczo-rozwojowych.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572