Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-07-13 , ebos/kgp
Przez sześć pierwszych miesięcy 2008 r. Policja zarejestrowała 547.802 przestępstwa stwierdzone czyli o 10.8 % mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie coraz częściej sprawca przestępstwa nie ma szans na uniknięcie odpowiedzialności – wykrywalność przestępstw wzrosła do prawie 70 %.

Zmniejszyła się zarówno liczba przestępstw kryminalnych, która wyniosła 371.905 (spadek o 10,4 %), jak też liczba przestępstw gospodarczych. Tych ostatnich zarejestrowano 76.523 czyli 12,9 % mniej niż rok wcześniej.

Z danych Policji wynika, że poprawiła się wykrywalność ogółu przestępstw – wzrosła o 0,6 % do poziomu 69,1 %. Reguła ta dotyczy także przestępstw kryminalnych – nastąpił wzrost wykrywalności o 1,1 % tj. do poziomu 56,2 %.

Spadła zarówno liczba najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, jak też przeciwko mieniu.

Na szczególną uwagę zasługuje:
• spadek liczby zabójstw o 12 %. (odnotowano 387)
• spadek kradzieży samochodów – o 23,3 % (odnotowano 8.334)
• spadek kradzieży z włamaniem - o 16,2 % (odnotowano 62.667)
• spadek kradzieży cudzej rzeczy - o 13,1 % (odnotowano 102.608)
• spadek przestępstw rozbójniczych - o 8,3 % (odnotowano 14.387)

Zmniejszyła się także liczba przestępstw narkotykowych – o 21,9 %, zarejestrowano ich 30.831. Zdecydowanie mniej było także przestępstw korupcyjnych – o 20,6 %, zarejestrowano ich 4.695.

Nieznacznie wzrosła:
• liczba bójek i pobić – wzrost o 1,2 % (odnotowano 7.388)
• liczba oszustw kryminalnych – wzrost o 0,4 % (odnotowano 19.271) oraz oszustw gospodarczych – wzrost o 3,6 % ( odnotowano 23.560)

Co siódme popełnione w Polsce przestępstwo to przestępstwo drogowe. Liczba tych przestępstw także systematycznie spada – było ich mniej o 8,7% czyli doszło do 77.942.

W 39.473 postępowaniach przygotowawczych zabezpieczono mienie na kwotę 171.427.157 zł.
Odzyskane zostało mienie w 25.029 przestępstwach na łączną sumę 91.374.041 zł.

Przestępczość nieletnich kształtuje się na nieco niższym poziomie (spadek o 6,6 %) niż rok wcześniej. Wśród 262.306 ogółu podejrzanych było 29.536 nieletnich.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574