Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-10-14 , ebos/kgp
W Singapurze rozpoczęła się 78 sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu. Obrady sesji poprzedzone zostały dwudniowym spotkaniem ministerialnym, w którym uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz Interpolu i ONZ, ministrowie i wiceministrowie spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości nadzorujący pracę policji oraz reprezentanci policji ze 153 krajów. Celem spotkania jest omówienie roli policji w operacjach pokojowych na świecie.

Polskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowali na spotkaniu: gen. insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji, podinsp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Waldemar Dubaniowski – Ambasador RP w Singapurze.

Celem tego przedsięwzięcia jest omówienie kwestii dotyczących intensyfikacji współpracy pomiędzy Interpolem i ONZ, służącej wzmocnieniu roli policji w operacjach pokojowych na całym świecie oraz ustanawianiu państwa prawa w regionach „wychodzących z konfliktów”.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem Deklaracji końcowej, zachęcającej wszystkie kraje do angażowania większej ilości środków i sił w międzynarodowe operacje pokojowe. Przewiduje ona również opracowanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy planu działania oraz doprowadzenie do zorganizowania po upływie tego okresu pierwszego szczytu szefów państw, poświęconego omówieniu roli policji międzynarodowej w utrzymaniu pokoju.

Wczoraj rozpoczęły się właściwe obrady 78 sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571