Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-07-29 , ebos/HFPC
Klinika Niewinności, to kolejny jakże pożyteczny program, prowadzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, który przybliżamy na łamach Dziennika EBOS.PL

.....................................................................................
Klinika Prawa „Niewinność” zajmuje się wyszukiwaniem błędów popełnionych na którymś z etapów postępowania karnego, które mogły stać się przyczyną niesłusznego skazania.
Program działa w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Do Kliniki trafiają sprawy osób oskarżonych lub skazanych za poważne przestępstwa, które kwestionują swoją winę.
Praca Fundacji, polega na dogłębnej analizie wybranych spraw, w których wg. Fundacji, mogło dojść do pomyłki sądowej bądź bezpodstawnego oskarżenia.

Analizowane są akta sprawy, a spośród nich wybierane te, w których materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie jest wystarczający do wydania wyroku skazującego i sprawdzane jest, czy w danym przypadku zostało naruszone prawo do rzetelnego procesu.

Jeżeli Fundacja uzna, że w sprawie doszło do naruszenia prawa do rzetelnego procesu poprzez pogwałcenie zasady domniemania niewinności albo rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego, bądź na którymś z etapów postępowania popełniony został błąd, w wyniku którego doszło do niesłusznego skazania, Fundacja podejmuje następujące działania:

* obserwuje procesy sądowe,
* sporządza opinie prawne dla sądu typu amicus curiae (dosł. przyjaciel sądu - bezinteresowny doradca; dawn. osoba nie związana z żadną ze stron, służąca poradą prawną sądowi w czasie rozprawy) zawierające
stanowisko Fundacji dotyczące sprawy,
* przystępujemy do procesu w charakterze przedstawiciela społecznego.

Działania Fundacji, nie są skierowane przeciwko organom ścigania lub sądom, wręcz przeciwnie, służą zwiększeniu zaufania do wymiaru sprawiedliwości, również poprzez budowanie w ten sposób przekonania, że inne sprawy są prawidłowo prowadzone i sądzone.

Wiele spraw, którymi zajmuje się Klinika „Niewinność” to przykłady, w których
mogło, zdaniem Fundacji, dojść do niesłusznego skazania bądź oskarżenia.

Zwróć się o pomoc

Ze względu na ograniczone możliwości działania Fundacja zajmuje się tylko sprawami, które się toczą. Nie podejmuje spraw, w których zapadł prawomocny wyrok.

W celu rozważenia włączenia sprawy do Kliniki, należy przesłać na adres Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ( ul. Zgoda 11,00-018 Warszawa )
następujące dokumenty:
• ogólny opis sprawy (przedstawienie problemu, wraz z szerszym kontekstem sprawy),
• kopie najważniejszych dokumentów w sprawie (w szczególności wyroków, jeżeli już zapadły, aktu oskarżenia).
...........................................................................................

POMYŁKI SĄDOWE

Problem pomyłek sądowych towarzyszy sądownictwu od samego początku.
Nauka prawa karnego najczęściej wskazuje na następujące przyczyny pomyłek:
· zaznania świadków fałszywie obciążające podejrzanego/oskarżonego;
· błędy poczynione podczas pierwszych etapów postępowania, czyli nieprofesjonalne prowadzenie śledztwa;
· błędy dokonane podczas okazań, błędne rozpoznanie sprawcy przez świadka;
· fałszywe przyznanie się do winy przez podejrzanego/oskarżonego;
· naruszenie zasady in dubio pro reo (z łacińskiego - zasada prawna, zgodnie z którą wątpliwości nie dających się rozstrzygnąć nie można tłumaczyć na niekorzyść oskarżonego) ;
· pomówienia ze strony współoskarżonych.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572