Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-07-29 , ebos/HFPC
Klinika Niewinności, to kolejny jakże pożyteczny program, prowadzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, który przybliżamy na łamach Dziennika EBOS.PL

.....................................................................................
Klinika Prawa „Niewinność” zajmuje się wyszukiwaniem błędów popełnionych na którymś z etapów postępowania karnego, które mogły stać się przyczyną niesłusznego skazania.
Program działa w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Do Kliniki trafiają sprawy osób oskarżonych lub skazanych za poważne przestępstwa, które kwestionują swoją winę.
Praca Fundacji, polega na dogłębnej analizie wybranych spraw, w których wg. Fundacji, mogło dojść do pomyłki sądowej bądź bezpodstawnego oskarżenia.

Analizowane są akta sprawy, a spośród nich wybierane te, w których materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie jest wystarczający do wydania wyroku skazującego i sprawdzane jest, czy w danym przypadku zostało naruszone prawo do rzetelnego procesu.

Jeżeli Fundacja uzna, że w sprawie doszło do naruszenia prawa do rzetelnego procesu poprzez pogwałcenie zasady domniemania niewinności albo rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego, bądź na którymś z etapów postępowania popełniony został błąd, w wyniku którego doszło do niesłusznego skazania, Fundacja podejmuje następujące działania:

* obserwuje procesy sądowe,
* sporządza opinie prawne dla sądu typu amicus curiae (dosł. przyjaciel sądu - bezinteresowny doradca; dawn. osoba nie związana z żadną ze stron, służąca poradą prawną sądowi w czasie rozprawy) zawierające
stanowisko Fundacji dotyczące sprawy,
* przystępujemy do procesu w charakterze przedstawiciela społecznego.

Działania Fundacji, nie są skierowane przeciwko organom ścigania lub sądom, wręcz przeciwnie, służą zwiększeniu zaufania do wymiaru sprawiedliwości, również poprzez budowanie w ten sposób przekonania, że inne sprawy są prawidłowo prowadzone i sądzone.

Wiele spraw, którymi zajmuje się Klinika „Niewinność” to przykłady, w których
mogło, zdaniem Fundacji, dojść do niesłusznego skazania bądź oskarżenia.

Zwróć się o pomoc

Ze względu na ograniczone możliwości działania Fundacja zajmuje się tylko sprawami, które się toczą. Nie podejmuje spraw, w których zapadł prawomocny wyrok.

W celu rozważenia włączenia sprawy do Kliniki, należy przesłać na adres Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ( ul. Zgoda 11,00-018 Warszawa )
następujące dokumenty:
• ogólny opis sprawy (przedstawienie problemu, wraz z szerszym kontekstem sprawy),
• kopie najważniejszych dokumentów w sprawie (w szczególności wyroków, jeżeli już zapadły, aktu oskarżenia).
...........................................................................................

POMYŁKI SĄDOWE

Problem pomyłek sądowych towarzyszy sądownictwu od samego początku.
Nauka prawa karnego najczęściej wskazuje na następujące przyczyny pomyłek:
· zaznania świadków fałszywie obciążające podejrzanego/oskarżonego;
· błędy poczynione podczas pierwszych etapów postępowania, czyli nieprofesjonalne prowadzenie śledztwa;
· błędy dokonane podczas okazań, błędne rozpoznanie sprawcy przez świadka;
· fałszywe przyznanie się do winy przez podejrzanego/oskarżonego;
· naruszenie zasady in dubio pro reo (z łacińskiego - zasada prawna, zgodnie z którą wątpliwości nie dających się rozstrzygnąć nie można tłumaczyć na niekorzyść oskarżonego) ;
· pomówienia ze strony współoskarżonych.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574