Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-08-25 , ebos/PAP - Nauka w Polsce
36 proc. Polaków przyznaje, że doświadczyło przemocy; najczęściej była to przemoc psychiczna i fizyczna - wynika ze sprawozdania realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2007. Spośród 36 proc. Polaków, którzy doświadczyli takiej przemocy, aż 30 proc. doświadczyło jej więcej niż raz, a 11 proc. - wielokrotnie. Przemoc psychiczna, której doznało 31 proc., częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, mieszkańców miast i osób w złej sytuacji materialnej.

Do zamieszkiwania w gospodarstwie domowym, w którym dochodziło do przemocy, częściej przyznawali się mieszkańcy województwa lubuskiego, małopolskiego, podlaskiego, śląskiego i województw północnych (zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko- mazurskiego); natomiast rzadziej - województwa podkarpackiego, wielkopolskiego i opolskiego.

Do stosowania przemocy w stosunku do swojej rodziny częściej przyznają się mężczyźni (24 proc.) niż kobiety (15 proc.), mieszkańcy miast i osoby z wykształceniem wyższym. Wiek nie ma tutaj istotnego znaczenia. Często ofiarą przemocy padają dzieci (14 proc. respondentów żyje w gospodarstwie domowym, gdzie ofiarą przemocy było dziecko).

Nieporozumienie rodzinne jest także jednym z najczęstszych motywów zabójstwa lub usiłowania zabójstwa - w roku 2007 było ich 262; z tego w 109 przypadkach to usiłowania zabójstwa, a w 12 - podżeganie do zabójstwa, a 141 - zabójstwa.

Z pomocy w gminnych punktach konsultacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej i ośrodkach wsparcia skorzystało ponad 100 tys. ofiar przemocy; ponad 80 tysięcy - z takich instytucji prowadzonych przez powiaty.

Z jednego ośrodka prowadzonego przez gminy skorzystało w 2007 r. w całej Polsce średnio 40 osób - najwięcej w województwie śląskim (133 osoby na 1 ośrodek) a najmniej w podkarpackim (2 osoby na 1 ośrodek).

Powiaty prowadziły domy dla kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi; w 2007 roku z 15 domów skorzystało 516 osób (było 331 miejsc). Z każdego domu skorzystało średnio ok. 34 osób. Najwięcej w województwie łódzkim - 149 osób oraz wielkopolskim - 99 osób.

W wyniku przeprowadzonych interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie policjanci zatrzymali ponad 36 tys. sprawców przemocy. W ramach realizacji programu "Niebieska Karta" policjanci przeprowadzili ponad 80 tys. interwencji domowych; w ich trakcie ustalono, że ofiarami przemocy było ponad 130 tys. osób. Sposób reagowania policji i sporządzania dokumentacji w interwencjach, dotyczących przemocy domowej, określa zarządzenie Komendanta Głównego Policji "Niebieskie Karty".
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572