Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-08-20 , ebos/gp
Rada Ministrów zajęła się wczoraj nowelizacją ustawy o strażach gminnych oraz ustawy o Policji (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 779), która zwiększa uprawnienia strażników gminnych i miejskich. Jeżeli przepisy wejdą w życie, będą mogli dokonywać przeszukań osobistych oraz zatrzymania nieletnich.

Wg tej nowelizacji, Straż gminna uzyska prawo dokonywania przeszukań osób oraz bagaży. Będzie także mogła zatrzymywać nieletnich i doprowadzać ich niezwłocznie do najbliższej jednostki Policji, jednakże w sytuacji kiedy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że nieletni popełnił czyn karalny i zachodzi obawa, że ukryje się lub będzie próbował zatrzeć ślady przestępstwa.

Projekt przewiduje też przyznanie strażnikom dwóch dodatkowych środków przymusu bezpośredniego - koni służbowych i ręcznych miotaczy gazu.

Z takiej propozycji cieszą się strażnicy - zmiana w ustawie usprawni wykonywanie ich obowiązków.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571