Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-10-03 , ebos/PAP - Nauka w Polsce
Wzmocnienie bezpieczeństwa lądowej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, w tym jednego z najdłuższych jej odcinków, czyli wschodniej granicy Polski, to cel innowacyjnego projektu pod nazwą TALOS, realizowanego przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP). Prace nad projektem rozpoczęły się w czerwcu br.,a jego całkowity budżet wynosi 20 mln euro.

Jak mówią przedstawiciele PIAP, narzędziem służącym osiągnięciu zamierzonego celu ma być szczegółowe opracowanie i wdrożenie mobilnego, autonomicznego systemu, składającego się z trzech podstawowych elementów. Pierwszym z nich będą specjalnie zaprojektowane roboty, w formie bezzałogowych, naziemnych (UGV) i powietrznych (UAV) pojazdów. Ich zadaniem będzie patrolowanie granicy. Drugi element wdrażanego systemu to wieże obserwacyjne umieszczone na platformach mobilnych, a trzeci - centrum dowodzenia, zapewniające łączność pomiędzy elementami znajdującymi się w terenie a właściwą jednostką Straży Granicznej.

Bezzałogowe pojazdy będą wykrywać nielegalne przekroczenie granicy, informować o tym centrum dowodzenia oraz podejmować odpowiednie działania. System będzie można w prosty sposób przystosować do dowolnego typu granic.

Specjaliści podkreślają, że obecnie ochrona granic opiera się na drogich w utrzymaniu posterunkach, których zadaniem jest prowadzenie obserwacji, wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie przed nimi. W pozostałych punktach obowiązują jedynie okresowe patrole. Planowany system będzie dużo bardziej uniwersalny; umożliwi też znaczną redukcję kosztów.

Oprócz PIAP, w projektowaniu i wdrażaniu wszystkich elementów TALOS bierze udział 13 innych - prywatnych i publicznych - organizacji, z obszaru przemysłu, sfery badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwa wyższego. Są to zarówno instytucje polskie, jak i zagraniczne, m.in. z Belgii, Finlandii, Francji oraz Turcji i Izraela.

"Wybór przez Komisję Europejską projektu TALOS jest bezprecedensowym sukcesem, wynikającym zarówno z wieloletniego doświadczenia PIAP-u w realizacji zautomatyzowanych systemów wspierania działań służb mundurowych, jak i z ogromnych kompetencji i potencjału naszych partnerów - mówi dyrektor PIAP dr Jan Jabłkowski. - TALOS jest programem pionierskim w skali światowej, bowiem nikt jeszcze nie wykorzystywał robotów w tak szerokim zakresie i w równie zróżnicowanym terenie. Ze względu na liczbę uczestników jest to również znaczące wyzwanie organizacyjne".

Dyrektor wyjaśnia też, że wszystkie elementy wchodzące w skład nowego systemu są w założeniu mobilne. Jest to istotna zaleta, która w przyszłości umożliwi ich transportowanie i instalowanie w dowolnym miejscu w ciągu zaledwie kilku godzin. Poza tym modularność i elastyczność systemu umożliwią szybkie dostosowanie jego parametrów do specyfiki konkretnego zadania oraz lokalnych warunków terenowych, takich jak długość odcinka granicy, ukształtowanie powierzchni czy zalesienie.

"Konwencjonalne systemy ochrony granic lądowych zbudowane są głównie z kosztownych obiektów naziemnych, rozmieszczonych wzdłuż całej granicy, które są używane do obserwacji, wykrywania i ostrzegania. Ta infrastruktura jest uzupełniana przez patrole piesze i zmotoryzowane - tłumaczy dr Mariusz Andrzejczak, koordynator projektu TALOS. - Dzięki nowemu, mobilnemu systemowi, usprawniającemu zarówno obserwację granicy, jak i komunikację, Straż Graniczna będzie mogła dużo szybciej reagować na zagrożenia".

Projekt TALOS (Transportable Autonomous Patrol for Land Border Surveillance System) współfinansowany jest ze środków 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej w obszarze "Inteligentny nadzór i bezpieczeństwo granic". Budżet projektu wynosi w sumie 20 mln euro, z czego aż 13 mln euro będzie przekaże Komisja Europejska.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574