Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-10-22 , ebos/ms
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało na swoich stronach internetowych o rozstrzygnięciu konkursu w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” na utworzenie 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Komisja konkursowa, spośród nadesłanych ofert wyłoniła 10 podmiotów, które na terenie 12 województw w kraju utworzą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
W ośrodku będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i socjalna osobom pokrzywdzonym.
Ośrodki będą tworzyć ogólnokrajową sieć pomocy ofiarom przestępstw.
Z każdym z ośrodków będzie współpracowało 5 wolontariuszy pełniących funkcję opiekuna ofiary, którzy będą udzielać pomocy i asystować pokrzywdzonemu poza siedzibą ośrodka.

W ramach przeprowadzonego konkursu wyłoniono następujące podmioty z terenu poszczególnych województw:

1. zachodnio – pomorskie:
Stowarzyszenie „SOS” dla Rodziny

2. lubuskie
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

3. kujawsko – pomorskie
Stowarzyszenie „AZYL” na rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy

4. łódzkie
Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych „Wszyscy Razem”

5. opolskie
Stowarzyszenie Godność i Praca

6. śląskie
Śląska Fundacja ETOH Błękitny Krzyż

7. małopolskie
Caritas Diecezji Kieleckiej

8. świętokrzyskie
Caritas Diecezji Kieleckiej

9. podkarpackie
Caritas Diecezji Kieleckiej

10. lubelskie
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Agape”

11. mazowieckie
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Troska”

12. warmińsko – mazurskie
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

Ministerstwo Sprawiedliwości gwarantuje tym organizacjom, dofinansowana ze środków finansowych projektu w ramach utworzonych Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574