Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-07-16 , ebos/ms
Nową formą dochodzenia roszczeń pieniężnych będzie elektroniczne postępowanie upominawcze. Przewiduje je nowelizacja k.p.c. przyjęta przez rząd.

Uruchomienie elektronicznego postępowania upominawczego, jako nowej formy dochodzenia roszczeń pieniężnych, zakłada przyjęta przez rząd nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego.
– Wprowadzenie postępowania elektronicznego będzie nowością nawet w skali europejskiej – zaznaczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski.

Projekt nowelizacji przewiduje utworzenie jednego „e-sądu”, jako wydziału cywilnego sądu rejonowego. Zakłada się, że w postępowaniu elektronicznym rozpatrywane będą w większości niezbyt skomplikowane sprawy. Chodzi m.in. o niezapłacone rachunki za gaz, prąd, telefon, itp. – Planujemy, że w ten sposób będzie załatwianych ok. 300-400 tysięcy spraw rocznie – poinformował minister Ćwiąkalski. – Przewidujemy także niższe opłaty za skorzystanie z postępowania elektronicznego. Będą one o ok. 1/4 mniejsze – dodał.

.............................................
Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego ma na celu odciążenie sądów powszechnych od rozpoznawania spraw, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Elektroniczne postępowanie upominawcze przeznaczone jest dla wszystkich powodów, którzy zechcą korzystać z nowoczesnych sposobów kontaktu z sądem w formie elektronicznej. Można spodziewać się, że będą z tego postępowania korzystali między innymi powodowie masowi (np. dostawcy usług telefonicznych, internetowych, gazu, prądu itd.), których roszczenia wobec dłużników udowodnione są dokumentami - najczęściej fakturami lub rachunkami.
Proponowane postępowanie odrębne pociągnie za sobą istotne oszczędności budżetowe. Formularze elektroniczne ułatwią konstruowanie pism procesowych i znacznie wyeliminują niebezpieczeństwo zaistnienia braków formalnych takich pism, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby doręczeń dokonywanych w dotychczasowy sposób. Beneficjentami oszczędności będzie nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale również strony postępowania.

Projektowane postępowanie opiera się na następujących założeniach (wybrane):

1. Proponuje się utworzenie „e-sądu” jako wydziału cywilnego sądu rejonowego, który rozpoznawać będzie sprawy tylko i wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym, bez względu na wartość przedmiotu sporu. Do rozpatrywania zażaleń od zarządzeń przewodniczącego oraz od orzeczeń sądu elektronicznego właściwy będzie jeden „e-sąd odwoławczy”.

2. Przewiduje się, że komunikacja między powodem i sądem elektronicznym będzie odbywać się wyłącznie w drodze elektronicznej, a między pozwanym i sądem elektronicznym w drodze tradycyjnej, chyba że pozwany sam zainicjuje komunikację elektroniczną – wysyłając pismo drogą elektroniczną.

3. Korespondencja stron postępowania z sądem odbywać się będzie poprzez specjalną skrzynkę poczty elektronicznej zakładaną na potrzeby danego postępowania. Doręczenie nastąpi, gdy adresat odczyta pismo umieszczone w tej skrzynce, co wygeneruje automatycznie elektroniczne potwierdzenie odbioru lub też gdy upłynie 14 dni od jego zamieszczenia (elektroniczne awizowanie). W systemie przewidziana będzie możliwość automatycznego przesłania wiadomości o wpływie określonej informacji do tej skrzynki, również na podany przez użytkownika „powszechny” adres pocztowy. Jednak dojście informacji na ten adres nie będzie oznaczało skutecznego doręczenia.

4. Elektroniczny obieg informacji pozwoli na elektroniczną archiwizację akt sądowych. Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym, będą utrwalane tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych.

5. W razie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego już samo oświadczenie pozwanego o jego sprzeciwie, spowoduje, że nakaz zapłaty utraci moc.

6. W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie nakazu zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, tradycyjny tytuł wykonawczy zastąpiony będzie tytułem istniejącym wyłącznie w systemie teleinformatycznym weryfikowanym przez komornika.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572