Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-05-18 , ebos/Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizacji projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowuje broszurę informacyjną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W materiale tym zawarte zostaną aktualne informacje na temat praw przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz wykaz instytucji świadczących pomoc, z podziałem na poszczególne województwa.
W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe oraz kościelne do zgłaszania się do Pana Wojciecha Juszkiewicza Głównego Specjalisty w Wydziale do Spraw Ofiar Przestępstw na adres: juszkiewicz@ms.gov.pl, celem umieszczenia w wykazie instytucji świadczących pomoc ofiarom przestępstw. Wykaz ten będzie stanowił załącznik ww. broszury.

W zgłoszeniu MS prosi o przedstawienie następujących informacji:
1. nazwa i aktualny adres instytucji wraz z województwem,
2. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z informacją o właściwości sądu rejestrowego,
3. przedmiot i forma działania,
4. ilość osób zaangażowanych w działalność organizacji,
W szczególności w wykazie instytucji pomocowych winny znaleźć się te organizacje, które zatrudniają względnie współpracują z co najmniej jednym psychologiem oraz prawnikiem świadczącymi pomoc ofiarom przestępstw.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572