Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-10-09 , ebos/nauka w polsce
Szkoła Policji w Pile wspólnie z Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D przy Instytucie Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz firmą Leica Geosystems przeprowadziły rozpoznanie możliwości wykorzystania systemów skanowania 3D do oględzin i dokumentowania miejsca zdarzenia. Skanery takie od kilku lat są wykorzystywane na coraz większą skalę przez policję w USA i Australii, głównie na miejscach wypadków drogowych, różnego rodzaju katastrof, miejscach użycia broni i zabójstw oraz aktów terrorystycznych.

Na przykład nad pierwszą w historii, trójwymiarową inwentaryzacją świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie pracują specjaliści z firmy Leica Geosystems z Warszawy we współpracy z Politechniką Wrocławską. Posłuży do tego jeden z najnowocześniejszych na świecie skanerów laserowych.

W Europie zachodniej policja także zaczęła wykorzystywać tę technologię, m.in. przy rekonstrukcji wypadku lady Diany, po wybuchach bomb w metrze londyńskim w roku 2005, a niemiecka policja w śledztwach powybuchowych" - mówi nadkom. Leszek Koźmiński, wykładowca ze Szkoły Policji w Pile.

W Polsce jeszcze nikt nie wykorzystał opisywanej aparatury w jednostkach policyjnych, ale ze względu na dużą użyteczność zachwalaną przez kolegów zza granicy polska policja podjęła się sprawdzenia przydatności skanerów 3D.

We wrześniu specjaliści wykonali testy w dwóch miejscach symulowanych zdarzeń kryminalnych: w terenie otwartym (wypadek komunikacyjny) i w pomieszczeniach mieszkalnych (miejsce zabójstwa). Zgodnie z założeniami, skanowanie sprzętem HDS 3D LeicaScanstation 2 przeprowadzono jeszcze przed wykonaniem standardowych procedur, które następnie zrealizowali policjanci w zespołach, sporządzając komplet dokumentacji składający się z protokołu oględzin, szkicu roboczego i właściwego, metryczek śladowych oraz notatki pooględzinowej.

Podsumowania i porównania sposobów dokumentacji dokonano podczas spotkania warsztatowego pt. "Możliwości wykorzystania technologii skanowania 3D w zakresie praktycznych czynności oględzinowych i ich dokumentowani", które odbyło się 8 września.

Jak informują wykładowcy Zakładu Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile w wyniku przeprowadzonych pierwszych praktycznych działań z użyciem skanerów 3D stwierdzono, że z punktu widzenia potrzeb współczesnej kryminalistyki możliwe dzięki nim jest szybkie, sprawne i bardzo dokładne wykonywanie pomiarów wyznaczonego obszaru, budynku, pomieszczenia, jako miejsc zdarzeń poddawanych oględzinom. Skanery te pozwalają na odczyt i archiwizację wszelkich danych przestrzennych - i to zarówno w wymiarze 2D, jak i 3D.
Jednocześnie użycie skanerów powoduje szybsze uzyskiwanie wyników w postaci pomiarów, sporządzanych planów i szkiców o minimalnym stopniu błędu badawczego. Zwiększa się także bezpieczeństwo pracy na miejscach zbrodni, gdyż nie ma potrzeby styczności z każdym fragmentem miejsca zdarzenia.

Zastosowanie opisywanej technologii ułatwia w dużej mierze pracę organom policji. Nie jest potrzebny powrót na miejsce zbrodni, gdyż większość danych dostępna jest w każdym momencie w postaci trójwymiarowego obrazu.

W najbliższym czasie policjanci chcą sprawdzić pracę skanera w miejscu, gdzie nastąpiła eksplozja ładunku wybuchowego. Być może potem skaner zostanie kupiony dla wybranych jednostek policji. Sprawdzone będą również nowe rozwiązania wprowadzone przez firmę Leica Geosystems - Leica Forensic Map, przeznaczone specjalnie dla działań związanych z dokumentowaniem miejsce wypadków lub zbrodni.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574