Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-10-06 , ebos/sw
Wczoraj, 5 października 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.
W uroczystościach otwarcia udział wzięli: Andrzej Czuma - Minister Sprawiedliwości, Krzysztof Kwiatkowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Paweł Nasiłowski - Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej, kościołów i związków wyznaniowych oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Zbudowany w latach 2006-2009 Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest z pewnością najnowocześniejszą w Polsce jednostką penitencjarną i jedną z najnowocześniejszych w Europie. Przesądzają o tym zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i funkcjonalne.

Nowością na skalę krajową są zabezpieczenia techniczno-ochronne, które nie przewidują posterunków uzbrojonych, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie funkcjonariuszy działu ochrony do pracy w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi.

Całość obszaru otoczono murem ochronnym o wysokości 7m. Jest on odsunięty od granic działki w celu umożliwienia dojazdu od strony zewnętrznej. Obok ogrodzenia wewnętrznego przebiegającego wzdłuż muru ochronnego zastosowano ogrodzenia sektorowe oddzielające od siebie poszczególne rejony oraz wyznaczające ciągi piesze i jezdne, co ma zasadnicze znaczenie w kontekście braku posterunków uzbrojonych.
Jest to zakład karny typu zamkniętego, przeznaczony dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych. W zakładzie wydzielono także dwa oddziały dla tymczasowo aresztowanych pozostających w dyspozycji sądów rejonowych w Puławach, Kraśniku i Opolu Lubelskim.

Jednostkę zlokalizowano na peryferiach miasta przy ulicy Owocowej. Zajmuje ona teren o powierzchni 5,6 ha. Uzyskana pojemność (623 miejsca zakwaterowania) lokuje zakład pod względem wielkości na trzecim miejscu w okręgu po Areszcie Śledczym w Lublinie i Zakładzie Karnym w Chełmie.
W jednostce jest zatrudnionych 253 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych.

W jednostce będzie funkcjonował zespół szkół na poziomie gimnazjalnym i licealnym oraz oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu.

Uruchomienie nowego zakładu karnego poważnie złagodzi problem przeludnienia więzień w okręgu lubelskim. Jest to niezmiernie ważne w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego uznającego za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy pozwalające dyrektorom jednostek penitencjarnych na stosowanie tzw. wyjątkowych warunków osadzenia, które to regulacje stracą moc obowiązującą z dniem 6 grudnia 2009 roku.

Nowoczesne, w pełni izolacyjne więzienie poprawi ochronę społeczeństwa przed przestępczością i podniesie poziom zabezpieczenia ochronnego skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności. Umożliwi także dalszą racjonalizację rozmieszczenia tymczasowo aresztowanych, co wyeliminuje konieczność realizowania konwojów policyjnych na znaczne odległości.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572