Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-10-06 , ebos/sw
Wczoraj, 5 października 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.
W uroczystościach otwarcia udział wzięli: Andrzej Czuma - Minister Sprawiedliwości, Krzysztof Kwiatkowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Paweł Nasiłowski - Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej, kościołów i związków wyznaniowych oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Zbudowany w latach 2006-2009 Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest z pewnością najnowocześniejszą w Polsce jednostką penitencjarną i jedną z najnowocześniejszych w Europie. Przesądzają o tym zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i funkcjonalne.

Nowością na skalę krajową są zabezpieczenia techniczno-ochronne, które nie przewidują posterunków uzbrojonych, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie funkcjonariuszy działu ochrony do pracy w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi.

Całość obszaru otoczono murem ochronnym o wysokości 7m. Jest on odsunięty od granic działki w celu umożliwienia dojazdu od strony zewnętrznej. Obok ogrodzenia wewnętrznego przebiegającego wzdłuż muru ochronnego zastosowano ogrodzenia sektorowe oddzielające od siebie poszczególne rejony oraz wyznaczające ciągi piesze i jezdne, co ma zasadnicze znaczenie w kontekście braku posterunków uzbrojonych.
Jest to zakład karny typu zamkniętego, przeznaczony dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych. W zakładzie wydzielono także dwa oddziały dla tymczasowo aresztowanych pozostających w dyspozycji sądów rejonowych w Puławach, Kraśniku i Opolu Lubelskim.

Jednostkę zlokalizowano na peryferiach miasta przy ulicy Owocowej. Zajmuje ona teren o powierzchni 5,6 ha. Uzyskana pojemność (623 miejsca zakwaterowania) lokuje zakład pod względem wielkości na trzecim miejscu w okręgu po Areszcie Śledczym w Lublinie i Zakładzie Karnym w Chełmie.
W jednostce jest zatrudnionych 253 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych.

W jednostce będzie funkcjonował zespół szkół na poziomie gimnazjalnym i licealnym oraz oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu.

Uruchomienie nowego zakładu karnego poważnie złagodzi problem przeludnienia więzień w okręgu lubelskim. Jest to niezmiernie ważne w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego uznającego za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy pozwalające dyrektorom jednostek penitencjarnych na stosowanie tzw. wyjątkowych warunków osadzenia, które to regulacje stracą moc obowiązującą z dniem 6 grudnia 2009 roku.

Nowoczesne, w pełni izolacyjne więzienie poprawi ochronę społeczeństwa przed przestępczością i podniesie poziom zabezpieczenia ochronnego skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności. Umożliwi także dalszą racjonalizację rozmieszczenia tymczasowo aresztowanych, co wyeliminuje konieczność realizowania konwojów policyjnych na znaczne odległości.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574