Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-04-02 , ebos/kgp
Podsekretarz stanu mswia Adam Rapacki i komendant główny Policji nadinsp. Andrzej Matejuk spotkali się w siedzibie Interpolu w Lyonie z sekretarzem generalnym Ronaldem K. Noble. Wśród omawianych tematów znalazły się m. in. plany udostępnienia instrumentów policyjnych Interpolu poza Krajowe Biuro Centralne organizacji w Warszawie. Dzięki temu funkcjonariusze policji z tzw. "pierwszej linii" na terenie całego kraju będą mogli korzystać z międzynarodowych baz danych.
Wśród wdrażanych obecnie zadań znajduje się również podnoszenie kwalifikacji zawodowych policjantów z krajów członkowskich, co stanowi jedną z podstawowych funkcji Interpolu.

Minister Rapacki przyznał, że bliska współpraca z międzynarodową organizacją policyjną, jaką jest Interpol, znacznie przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa obywateli. Na tym polu niezwykle istotne jest wsparcie ze strony Interpolu, o którym zapewnił polską delegację sekretarz Noble.

Ponadto, strony zawarły porozumienie, które daje dostęp organom ścigania w strategicznych miejscach jak np. punkty kontroli granicznej do bazy danych Interpolu zawierającej informacje o utraconych i skradzionych dokumentach podróży.

Polska delegacja otrzymała informacje z zakresu kluczowych obszarów działalności Interpolu, m. in. zwalczania terroryzmu, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego i handlu ludźmi.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571