Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-08-04 , ebos/kgp
Już we wrześniu polscy policjanci wezmą udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu zapobiegania oraz zwalczania porwań i uprowadzeń. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nimi eksperci z brytyjskiej agencji do spraw zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej.

Szef jednostki do spraw zwalczania kidnapingu i wymuszeń, która wchodzi w skład tej agencji, spotkał się ostatnio z zastępcą komendanta głównego Policji.

Wizytę w komendzie głównej Policji w Warszawie złożył pan Rob Ormsby, szef jednostki do spraw zwalczania kidnapingu i wymuszeń, wchodzącej w skład agencji do spraw zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej (SOCA – Serious Organized Crime Agency). W wyniku rozmów z kierownictwem komendy głównej ustalono, że eksperci SOCA we wrześniu przeprowadzą w Polsce specjalistyczne szkolenie z zakresu zapobiegania oraz zwalczania porwań i uprowadzeń. Udział w nim wezmą przedstawiciele polskiej Policji z całego kraju. Program szkolenia obejmie m.in. pełną prezentację podręcznika ONZ do spraw zwalczania kidnapingu (United Nations Counter Kidnapping Manual).
.............................................................................................
The Serious Organised Crime Agency SOCA

SOCA to specjalne, scentralizowane siły policyjne, które liczą 4 tys. funkcjonariuszy i realizują swoje zadania na terenie całej Wielkiej Brytanii. Jednostka do spraw zwalczania kidnapingu i wymuszeń składa się z najlepszych, najbardziej doświadczonych ekspertów policyjnych, którzy cieszą się międzynarodowym uznaniem.
..............................................................................................

Polska Policja wyznaczyła ponadto oficera kontaktowego z komendy głównej, który będzie odpowiedzialny za kontakty z przedstawicielami SOCA w przypadku porwań dla okupu i uprowadzeń. Polscy funkcjonariusze będą też aktywnie uczestniczyć w pracach europejskiej sieci zespołów doradczych (European Network of Advisory Teams).

Dwa lata temu grupa zadaniowa szefów Policji europejskich (European Police Chiefs Task Force), przy wsparciu Europolu, doprowadziła do utworzenia europejskiej sieci zespołów doradczych. Jej głównym celem jest współpraca międzynarodowa w przypadku spraw dotyczących porwań i wymuszeń, gdy zagrożone jest życie ofiar. Jest ona również platformą ułatwiająca wymianę doświadczeń i realizację programów szkoleniowych w tej dziedzinie.

Na początku lipca 2008 roku polska delegacja, pod przewodnictwem zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, złożyła wizytę w Policji Metropolitarnej w Londynie, aby zapoznać się ze strategią, taktyką i metodami działania tamtejszych policjantów w przypadku porwań dla okupu i uprowadzeń. Strona brytyjska szczegółowo omówiła wybrane przypadki porwań dla okupu, do jakich doszło w ostatnim czasie w Londynie. Zaprezentowała również strukturę organizacyjną i zasady działania specjalnych grup policyjnych zajmujących się tego rodzaju sprawami.

Ustalono, że robocze kontakty z Policją Metropolitarną w Londynie utrzymywać będzie komenda stołeczna Policji w Warszawie. Zadba również o organizację specjalistycznych szkoleń dla funkcjonariuszy KSP.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572