Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2008-11-11 , ebos/lex
Zastąpienie w 2009 r. obowiązku meldunkowego zgłoszeniem miejsca zamieszkania – przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o ewidencji ludności. Procedura rejestracji zostanie maksymalnie uproszczona. Zgłoszenia miejsca zamieszkania będzie można dokonywać drogą elektroniczną.

Projekt ustawy o ewidencji ludności przewiduje także wydłużenie terminu rejestracji do 30 dni. Przy rejestracji nie będą wymagane żadne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu, czy potwierdzenie przez osobę trzecią (dysponenta lokalu), że osoba dokonująca zgłoszenia faktycznie zamieszkuje pod wskazanym adresem. Rejestracja miejsca zamieszkania będzie miała formę oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej. Zlikwidowana zostanie uciążliwa procedura wymeldowania – nie będzie to już warunkiem zgłoszenia nowego miejsca zamieszkania. Nie trzeba będzie też rejestrować pobytu turystycznego.

Projekt ustawy o ewidencji ludności, trafi teraz do prac w Sejmie.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570