Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2011-05-31
Sąd Rejonowy w Pabianicach
I Wydział Cywilny
Ważne do :
2021-05-31
Dotyczy :
nieznanego wierzyciela
Kategoria :
inne
Miejscowość :
Pabianice
Województwo :
łódzkie
Powiat :
pabianicki
Treść :
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 31.05.2011 r. woj. Łódzkie PABIANICE, gmina Pabianice Dotyczy: sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice – Prezydenta Miasta Pabianic z udziałem nieznanego wierzyciela Sygnatura akt: I Ns 509/10 1.Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zezwolił Gminie Miejskiej Pabianice – Prezydentowi Miasta Pabianic na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Pabianicach pieniędzy w kwocie 4.589,- (cztery tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) złotych tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa własności nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 157, oznaczonej jako działka nr 486/2 o powierzchni 0,0062 ha w obrębie 15 P-15, ustalonego na podstawie decyzji Starosty Powiatowego w Pabianicach z dnia 9 marca 2010 r. nr GG.7222-46/09, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, na wniosek właściciela legitymującego się tytułem, prawnym; 2.Sąd Rejonowy w Pabianicach wzywa uprawnione osoby do odbioru złożonego depozytu- w terminie 10 lat pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z mocy prawa.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574