Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2011-05-31
Sąd Rejonowy w Pabianicach
I Wydział Cywilny
Ważne do :
2021-05-31
Dotyczy :
nieznanego wierzyciela
Kategoria :
inne
Miejscowość :
Pabianice
Województwo :
łódzkie
Powiat :
pabianicki
Treść :
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 31.05.2011 r. woj. Łódzkie PABIANICE, gmina Pabianice Dotyczy: sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice – Prezydenta Miasta Pabianic z udziałem nieznanego wierzyciela Sygnatura akt: I Ns 509/10 1.Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zezwolił Gminie Miejskiej Pabianice – Prezydentowi Miasta Pabianic na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Pabianicach pieniędzy w kwocie 4.589,- (cztery tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) złotych tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa własności nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 157, oznaczonej jako działka nr 486/2 o powierzchni 0,0062 ha w obrębie 15 P-15, ustalonego na podstawie decyzji Starosty Powiatowego w Pabianicach z dnia 9 marca 2010 r. nr GG.7222-46/09, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, na wniosek właściciela legitymującego się tytułem, prawnym; 2.Sąd Rejonowy w Pabianicach wzywa uprawnione osoby do odbioru złożonego depozytu- w terminie 10 lat pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z mocy prawa.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572