Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Kontakt rss
O dzienniku EBOS.PL
Dzienniki EBOS.PL zarejestrowany jest w rejestrze dzienników i czasopism (wpis nr 2512). Misją, stworzonego przez firmę ProPublika dziennika, jest dostarczenie nowoczesnego medium przekazu, dla wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz organizacji pozarządowych, działających przede wszystkim dla społecznego bezpieczeństwa i poszanowania prawa.

Dla czytelników, dziennik EBOS.PL, przede wszystkim dostarczać ma rzetelnie opracowane, zgodnie z prawdą i z wiarygodnych źródeł, informacje na temat codziennej pracy polskich sądów i organów ścigania.
Kto jest wydawcą dziennika EBOS.PL?
Wydawcą dziennika EBOS.PL jest:Wybrane cele fundacji:
 • działalność edukacyjna i naukowa w zakresie prawa, praworządności i wymiaru sprawiedliwości;
 • działalność na rzecz urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego;
 • działalność na rzecz poprawy jakości prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości;
 • szerzenie świadomości prawnej w tym edukacja prawna i obywatelska oraz pomoc prawna i obywatelska;
 • działalność edukacyjna propagująca nowe techniki informatyczne stosowane w wymiarze sprawiedliwości;
 • działalność oświatowa i wychowawcza w zakresie doskonalenia zawodowego sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości;
 • poprawa wizerunku i autorytetu polskiego sądownictwa;
 • działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
Podstawa prawna publikowania komunikatów, ogłoszeń i wyroków sądowych
Wszystkie informacje sądowe, prokuratorskie i policyjne, publikowane są w dzienniku, za zgodą i na zlecenie w/w instytucji, zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi w Polsce.

 • Kodeks Karny: Art. 39. Art.59
 • Kodeks Karny Wykonawczy: Art. 197. Art.198 Art.199
 • Kodeks Wykroczeń: Art. 28(27) Art.31
 • Kodeks Postępowania Cywilnego: Art. 530. Art.531 Art.609 Art.672 Art.674 Art.69333 Art.609 Art.106415
Kontakt
email: redakcjaebos.pl
telefon: 71 707 32 72
telefon: 533 22 32 32
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574