Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2009-10-14
Sąd Rejonowy w Wałczu
I Wydział Cywilny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2009-11-20
Dotyczy :
Urszula Małkiewicz
Kategoria :
w sprawie depozytów sądowych
Miejscowość :
Wałcz
Województwo :
zachodniopomorskie
Treść :
Sąd Rejonowy w Wałczu Wydział I Cywilny informuje, że zgodnie z postanowieniem z dnia 14.10.2009 roku wydanym w sprawie I Ns 253/09 wyrażono zgodę na złożenie przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie do depozytu sądowego kwoty 470,55 zł (czterysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy), pozostawionej przez zmarłą w dniu 07.05.2008 roku w ZOL SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie pacjentkę Urszulę Małkiewicz c. Józefa i Władysławy (PESEL 44111505083). Złożona kwota zostanie wydana spadkobiercom wyżej wymienionej spadkodawczyni po udokumentowaniu przez nich prawa do spadku po zmarłej Urszuli Małkiewicz. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłej do odbioru z depozytu sądowego powyższej kwoty.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570