Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2017-02-17
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
Ważne do :
2017-03-17
Dotyczy :
Miasto Łódź- Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi dla nieznanych wierzycieli - odszkodowanie za nieruchomość położoną w Łodzi w obrębie W – 40, oznaczoną nr 661/2 o powierzchni 0,0055 ha
Kategoria :
ustanowienie kuratora
Miejscowość :
Łódź
Województwo :
łódzkie
Treść :
Postanowieniem z dnia 15 lutego 2017r Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. 1. wezwać do udziału w sprawie nieznanych wierzycieli odszkodowania w postaci kwoty 8 837 zł (osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych) należnej tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi w obrębie W – 40, oznaczoną nr 661/2 o powierzchni 0,0055 ha; 2. ustanowić dla nieznanych wierzycieli opisanych w punkcie 1 postanowienia kuratora w osobie Ewy Karczewskiej – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 3. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku urzędu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości, budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570