Czwartek 04 marca 2021 Wydanie nr 4756
notice
Sygnatura akt: I Ns 24/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 18.02.2021

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: następców prawnych Stefana Hajduka O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ogłasza o:
1) zezwoleniu Skarbowi Państwa-Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 24.037,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści siedem złotych zero groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość (przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 4/19 z dnia 14 stycznia 2019 roku) ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 16 listopada 2020 r. (znak: GN.I.7570.25.2019.Epo) w związku z nabyciem przez wnioskodawcę prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Praga, powiecie Poddębickim oznaczonej jako działka nr 300/4 o powierzchni 0,0137;
1) złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek następców prawnych Stefana Hajduka, którzy wykażą prawo własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 4/19 tj na dzień 14 stycznia 2019 roku;
2) ustanowieniu dla nieznanych spadkobierców Stefana Hajduka kuratora w osobie Wojciecha Charciarka (adres koresp.: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109).
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wzywa wierzyciela lub wierzycieli solidarnie do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego w terminie 10 lat od dnia upływu 3 miesięcy, na który to okres dokonano ogłoszeń – pod rygorem przejścia praw do depozytu na Skarb Państwa.”

Miejscowość: Praga Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 23.05.2021

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.