Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 149/20

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 23.02.2021,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Renata Iwanicka, Ewa Siewierska, Alfred Chudy-Lewczak, Tadeusz Lewczak

O TREŚCI

ZARZĄDZENIE

Dnia 29 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Alfred Chudy - Lewczak
z udziałem Renaty Iwanickiej, Ewy Siewierskiej
o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Lewczak
na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 2 kpc


zarządza:
1) ustanowić dla uczestników postępowania Renaty Iwanickiej (PESEL ………)
oraz Ewy Siewierskiej (PESEL………….), których miejsce pobytu nie jest znane,
kuratora procesowego w osobie r.pr. Sławomira Kubickiego, prowadzącego
Kancelarię w Zawadzie ul. Luboszyckiej 35c, do zastępowania w/w uczestników
postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 149/20 o
stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Lewczak;

2) o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej
tutejszego Sądu oraz w lokalu Urzędu Miasta w Opolu oraz Urzędu Gminy w
Komprachcicach, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych
na stronie www.EBOS.PL;

3) uzależnić skuteczność doręczenia odpisu wniosku kuratorowi uczestników
postępowania wyznaczonemu w pkt 1. zarządzenia od upływu jednego miesiąca od
chwili wywieszenia i publikacji w/w ogłoszeń.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 23.05.2021