Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: II K 230/10 (poprzednio II K 4

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
II Wydział Karny
ul. Bukowa 5a
41-700 Ruda Śląska

Ogłoszenie sądowe

z dnia 15.10.2010,
w sprawie: inne
Dotyczy: oskarżeni Rafał Dąbrowski, Paweł Świątek, Dariusz Riszke i Kamil Buda

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 230/10 (uprzednio II K 465/06) przeciwko Rafałowi Dąbrowskiemu, Pawłowi Świątkowi, Dariuszowi Riszke, Kamilowi Budzie oskarżonym o czyn z art. 281 k.k. i inne, że dnia 28 października 2010 roku o godzinie 12.30, sala 21 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.
Nadto poucza się, że oskarżeni mogą złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwiają się temu prokurator, a także pokrzywdzeni należycie powiadomieni o terminie rozprawy.

Miejscowość: Ruda Śląska
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.10.2010