Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: II K 678/10 (II K 377/09)

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
II Wydział Karny
ul. Bukowa 5a
41-700 Ruda Śląska

Ogłoszenie sądowe

z dnia 19.10.2010,
w sprawie: inne
Dotyczy: Dariusz Dzida, Zbigniew Ciąpała, Robert Steczyk, Renata Węgrzyk, Hubert Kuta, Tomasz Owczarek, Michał Dróżdż, Arkadiusz Tomaszewski, Mariusz Najmowicz

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 678/10 (poprzednio II K 377/09) przeciwko Dariuszowi Dzidzie, Zbigniewowi Ciąpała, Robertowi Steczyk, Renacie Węgrzyk, Hubertowi Kuta, Tomaszowi Owczarek, Michałowi Dróżdż ,Arkadiuszowi Tomaszewskiemu, Mariuszowi Najmowicz oskarżonym o czyn z art. 291 k.k., że dnia 27 października 2010 roku o godzinie 9.00, sala 21 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.
Nadto poucza się, że oskarżeni mogą złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwiają się temu prokurator, a także pokrzywdzeni należycie powiadomieni o terminie rozprawy.

Miejscowość: Ruda Śląska
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.10.2010