Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 433/20

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 18.08.2021,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Krystyna Kanzok

O TREŚCI

ZARZĄDZENIE
Dnia 2 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2021 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Jana Owsiak
z udziałem Krystyny Kanzok
o zasiedzenie
na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc

zarządza:

1) ustanowić dla uczestniczki postępowania Krystyny Kanzok (c. Hermana i Szarloty), której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie r.pr. Ewy Langner-Dziadek, prowadzącej Kancelarię w Opolu, ul. Reymonta 13/4, do zastępowania w/w uczestniczki postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 433/20 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia;

2) o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu oraz w lokalu Urzędu Miasta w Opolu oraz Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.09.2021