Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I C 1560/20

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 18.08.2021,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Radosław Kowalczyk, Jadwiga Oleksowicz

O TREŚCI

ZARZĄDZENIE
Dnia 16 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2021 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Jadwigi Oleksowicz
przeciwko Radosławowi Kowalczyk
o zapłatę
na podstawie art. 144 kpc

zarządza:

I. ustanowić dla pozwanego Radosława Kowalczyk, którego miejsce pobytu nic jest znane, kuratora w osobie r.pr. Sebastiana Maj (prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Opolu ul. Cementowa 5/5, 45-358 Opole). do zastępowania pozwanego w sprawie z powództwa Jadwigi Oleksowicz o zapłatę;

II. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu, w lokalu Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie WWW.EBOS.PL.

Miejscowość: Opole, Tarnów Opolski
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.09.2021