Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: XIXC 461/01

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 15.09.2021,
w sprawie: inne
Dotyczy: Miasto Łódź

O TREŚCI

POSTANOWIENIE
Dnia 21 lipca 2021 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: asesor sądowy Cezary Trzepiński
po rozpoznaniu: 21 lipca 2021 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa: Miasta Łodzi
przeciwko: Halinie Osince, Tomaszowi Osince, Katarzynie Kużyńskiej, Sylwii Kużyńskiej, Pawłowi Kużyńskiemu, Grzegorzowi Kużyńskiemu
o: eksmisję
w przedmiocie: wniosku powoda o sprostowanie
postanawia:
sprostować oczywistą omyłkę pisarską w komparycji i sentencji wyroku z 10 września 2001 roku, wydanym w niniejszej sprawie w ten sposób, że w miejsce nazwiska pozwanych „Kurzyński” i „Kurzyńska” wpisać odpowiednio „Kużyński” i „Kużyńska, w odpowiedniej formie gramatycznej.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 16.10.2021