Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 314/06/1

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
I Wydział Cywilny
ul. Chorzowska 14
41-106 Siemianowice Śląskie

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.02.2008,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: spadkobierców po Krystynie Berwisz

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich
pod sygn. akt I Ns 314/06/1
toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Berwisz z domu Gwóźdź, ur. 25 grudnia 1924 r. w Siemianowicach Śląskich, c. Anieli, zmarłej 19 listopada 2003 r. w Siemianowicach Śląskich, ostatnio stale zamieszkałej w Siemianowicach Śląskich.

Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili udział w postępowaniu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość:
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2009