Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 487/19

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 18.01.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Sylwana Schmiga

O TREŚCI

POSTANOWIENIE
Dnia 23 lipca 2021 r.
Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski
po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2021 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Marii Seifert

z udziałem Klaudiusza Seifert, Sebastiana Seifert, Piotra Seifert, Artura Schmiga, Helmuta Schmiga, Felicji Badura, Henryka Potrykus, Zygfryda Potrykus
o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Szmiga, Gertrudzie Szmiga, Gerhardzie Schmiga i Manfredzie Seifert

postanawia:
1. na podstawie art. 510 § 2 kpc wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania Sylwanę Schmiga (córkę Ernesta Schmiga);

II. na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc ustanowić dla uczestniczki postępowania Sylwany Schmiga, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie r.pr. Darii Linkowskiej (prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego w Opolu, ul. Krakowska 37 lok. 500), do zastępowania w/w uczestniczki postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 487/19 o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Szmiga, Gertrudzie Szmiga, Gerhardzie Schmiga i Manfredzie Seifert;

III. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej
tutejszego Sądu oraz w lokalu Urzędu Miasta w Opolu, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.02.2022