Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I C 196/21

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 02.02.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Stanisław Guła

O TREŚCI

POSTANOWIENIE
Dnia 28/12/2021r.

Sąd Rejonowy w Opolu — I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2021r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: Banku Millennium S.A. w Warszawie przeciwko Stanisławowi Guła
o zapłatę

postanawia:

I. na podstawie art. 180 §1 kpc podjąć zawieszone postępowanie:

II. ustanowić dla pozwanego Stanisława Guła, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr. Katarzyny Matraszek (prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego w Opolu ul. Kościuszki 42/3), do zastępowania pozwanego w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. w Warszawie o zapłatę:

III. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu, w lokalu Urzędu Miasta w Opolu, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 02.05.2022