Sobota, 10 czerwca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5584
Sobota, 10 czerwca 2023
Sygnatura akt: I Ns 464/21

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 18.02.2022,
w sprawie: inne
Dotyczy: Tomasz Siedlecki

O TREŚCI

Sygn. akt I Nc 464/21

O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Katarzyny Szóstak – pracownika Sądu Rejonowego w Skierniewicach do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach uczestniczki

Pauliny Wiśniewskiej

ostatnio zamieszkałej w Skierniewicach przy ul. Senatorskiej 27/10
w sprawie z wniosku Tomasza Siedleckiego
o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzucenie spadku po Marii Danucie Leciejewskiej, zmarłej 7 czerwca 2020 roku w Skierniewicach, ostatnio zamieszkałej w Skierniewicach

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.03.2022