Sobota, 10 czerwca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5584
Sobota, 10 czerwca 2023
Sygnatura akt:

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.04.2022,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O TREŚCI

„Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 697/21 postępowanie z wniosku Feliksy Szymczak i Henryka Szymczaka z udziałem Krystyny Szczur, Wandy Kosiorek, Teresy Grenda, Jadwigi Grędkiewicz i Jana Kościana o stwierdzenie nabycia przez Feliksę Szymczak i Henryka Szymczaka z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Sadówka, powiat zgierski, województwo łódzkie stanowiących działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 37 o powierzchni 0,2667 ha, 33 o powierzchni 0,2024 ha, 31 o powierzchni 0,4926 ha, 58 o powierzchni 0,3030 ha, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Nieruchomość pozostaje w posiadaniu wnioskodawców. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione”.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.08.2022