Czwartek, 08 czerwca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5582
Czwartek, 08 czerwca 2023
Sygnatura akt:

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 05.05.2022,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku

O TREŚCI

„Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 237/22 postępowanie z wniosku Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu z udziałem Gminy Miasto Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Baranowskiej z domu Baranowskiej, córce Michała i Heleny, zmarłej w dniu 22 czerwca 2021 roku w Kutnie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zgierzu. Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu, I Wydziału Cywilnego i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.08.2022