Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: II Ns 481/21

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
II Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.06.2022,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Piotr Cabaj

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie, w Wydziale II Cywilnym pod sygnaturą II Ns 481/21 toczy się postępowanie z wniosku Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej w upadłości likwidacyjnej Lechosława Kochańskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Cabaj, synu Janusza Zenona Cabaj oraz Haliny z domu Szymańskiej, urodzonym w dniu 21 lipca 1981 r. w Warszawie, zmarłym w dniu 20 października 2018 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Geodetów 6/50.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla. m. st. Warszawy w Warszawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.09.2022